You are not connected. Please login or register

Tuyệt Tình Cốc » Văn - Thơ - Tư Liệu - Lịch Sử » Văn Đàn Bảo Giám » Văn Thư - Thư dụ Phan Quận công- TRỊNH KIỂM

Văn Thư - Thư dụ Phan Quận công- TRỊNH KIỂM

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRỊNH KIỂM

Thư dụ Phan Quận công


Phan Quận công lánh tới Bắc Ninh, chiêu mộ hào kiệt, uy danh lừng lẫy. Trịnh Kiểm đưa thư này để toan thu dụng.

Từng mảng:
Đấng hào kiệt sở yêu vì nghĩa, nghĩa nào trọng hơn nghĩa quân thần.

Bậc anh hùng sở cảm vì ân, ân nào thâm hơn ân phụ tử.

Dù so lại nghĩa dài ân hậu,

Khá gồm cùng đất rộng trời cao.

Bằng tớ nay:
Ngôi ở Nguyên lương,

Độ thường khoát đạt.

Cơm Bình nguyên nuôi khách, tóm sĩ hiền túi chật thoát dùi,

Vàng Trịnh Bá mua người, xum tài tử lổng chim cánh dím.

Đấng kiện vũ đều về hung lạc,

Sĩ trí năng hết ở phạm vi.

Bằng ngươi:
Ngoài giữ chân tay,

Trong làm lòng dạ.

Dòng tuy khác Trịnh Trần hai họ, tớ lên đền vương thất, ngươi ra cửa tướng quân,

Duyên xảy ưa Hồ Việt một nhà, tớ nhớ nghĩa tiêu phòng, người kết duyên quế tịch.

Tớ vốn lấy nghĩa nhân hai chữ,

Ngươi thì nên trung nghĩa mười phần.

Dực Đức vốn đã mến ông Lưu, những mừng rỡ hùm kia mọc cánh,

Diên Mao lại chẳng vì thiếp Hán, khéo vẽ vời rắn nọ thêm chân.

Trăm miệng gièm, khôn cấm khôn bưng,

Nghiêng tai thánh, dễ nghi dễ hoặc.

Đường vương giúp Lý công hí dấu, tớ chở che hết sức chàng Hai,

Tống hoàng nghi Dương sứ mưu tư, tớ gánh vác nặng lòng chúa Tám.

Con cò chợt thò lò thấy bẫy.

Cánh hồng bèn thăm thẳm lánh xa.

Lời tớ nguyền bạch nhật thanh thiên, ngươi canh cánh hằng ghi dạ ấy.

Lời người rõ đạn thư thiết khoan, tớ đinh ninh còn nhớ dạ này.

Trượng phu tu ý khí tương kỳ,

Quân tử vị hiềm nghi nên khích.

Chu Nguyên tể vốn cầm một tiết, còn lao đao trong thuở lưu ngôn.

Hán giang hầu há có hai lòng, cũng man mác mấy điều nghi tự.

Xưa lẽ ấy nay thường lẽ ấy,

Ngươi lòng nào tớ có lòng nào.

Rầy dưới đời còn thế tam phân, ngươi cẩn giữ tận tâm sở sự,

May trong bể nên công một mối, tớ nhớ lời giữ quốc đồng hưu.

Dù ai đen bạc biến rời,

Phó mặc xanh vàng soi xét.

Cẩn thư


_________________
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết